Icon Collap
Đóng menu
HomeThiết bị ngừng sản xuất (Discontinued)

Thiết bị ngừng sản xuất (Discontinued)

Thiết bị đọc dữ liệu dây rung Geokon GK-401

Thiết bị Digital Signal Processor 8020-47 DSP

Cảm biến đo lún bề mặt Geokon 4650

Thiết bị đọc dữ liệu dây rung Geokon GK-403

Cảm biến đo độ nghiêng Geokon 6000

Cảm biến đo độ nghiêng MEMS Geokon 6100

Thiết bị đo nghiêng Tiltmeter MEMS Geokon 6101

Thiết bị đo nghiêng Tiltmeter MEMS Geokon 6201

Cảm biến đo nghiêng Electrolytic Tilt Geokon 6700

Bộ thu thập xử lý dữ liệu Datalogger Geokon 8001

Phần mềm LogWare Geokon 8001-2

Bộ thu thập sử lý dữ liệu Micro Datalogger Geokon 8020-10

Bộ thu thập sử lý dữ liệu Micro-1000 Datalogger Geokon 8021

Bộ thu thập sử lý dữ liệu Micro-800 Datalogger Geokon 8025

Bộ chuyển đổi tín hiệu dây rung VW sang tín hiệu tương tự Geokon 8020-54

Thiết bị đọc sách tay Model FPC-1 Field PC Geokon

Thiết bị đọc tín hiệu từ Load Cell Geokon GK-501

Thiết bị đọc tín hiệu từ cảm biến độ nghiêng Geokon GK-603

Thiết bị đọc tín hiệu từ cảm biến độ nghiêng Geokon GK-604