Icon Collap
Đóng menu
HomeCảm biến đo dịch chuyển (Displacement Transducers)

Cảm biến đo dịch chuyển (Displacement Transducers)

Cảm biến đo dịch chuyển Geokon 4450

Cảm biến đo dịch chuyển Geokon 4430

Cảm biến đo dịch chuyển dải rộng Geokon 4427

Cảm biến đo dịch chuyển Geokon 4425

Cảm biến đo vết nứt siêu nhỏ Geokon 4422

Cảm biến đo vết nứt Geokon 4420

Cảm biến đo vết nứt 3 chiều Geokon 4415

Cảm biến đo độ dãn sợi cáp Geokon 4410

Cảm biến đo khe nứt khớp nối Geokon 4400

Cảm biến đo vết nứt Geokon (VW) 4420-1X-12.5

Cảm biến “Scissor-Jack” Crackmeter Geokon (VW) 4420-1X-50

Cảm biến đo dịch chuyển Geokon (VW) 4430-1X

Cảm biến đo biến dạng Geokon (VW) 4435