Icon Collap
Đóng menu
HomeThiết bị đo độ lún (Extensometers)

Thiết bị đo độ lún (Extensometers)

Hệ thống đo lún đơn điểm A-1 Geokon 1050 (A-1)

Hệ thống đo lún đa điểm đầu đo A-3 Geokon 1150 (A-3)

Hệ thống đo lún đa điểm đầu đo A-4 Geokon 1200 (A-4)

Hệ thống đo lún đa điểm đầu đo A-5 Geokon 1250 (A-5)

Hệ thống đo lún đa điểm đầu đo A-6 Geokon 1280 (A-6)

Hệ thống đo lún đa điểm đầu đo A-9 Geokon 1300 (A-9)

Thân neo cho hệ thống đo lún quan trắc Geokon 1950

Một số các loại neo Geokon

Thiết bị đọc cầm tay cho quan trắc lún Geokon 1400 – 1450 – 1500 – 4450

Thước đo lún sâu Geokon 1610

Thiết bị đo lún sâu Extensometers điện từ xách tay Geokon 1900