Icon Collap
Đóng menu
HomePiezometers

Piezometers

Cảm biến Piezometer đo mức dạng áp lực đầu ra điện áp tương tự Geokon 3400

Cảm biến Piezometer đo áp lực lỗ rỗng – đo áp lực thấm Geokon 4500S – 4500SH – 4500AL(V)

Cảm biến Piezometers đo áp lực lỗ rỗng – đo áp lực thấm loại kích thước nhỏ Geokon 4500B – 4500C

Cảm biến Piezometer đo áp lực lỗ rỗng – áp lực thấm kiểu ấn xuống Geokon 4500DP

Cảm biến Piezometer đo áp lực lỗ rỗng – áp lực thấm cho đập đất Geokon 4500HD

Cảm biến Piezometer đo áp lực lỗ rỗng – áp lực thấm nhiệt độ cao Geokon 4500HT

Cảm biến Piezometers đo áp lực lỗ rỗng đa điểm trong hố khoan Geokon 4500MLP

Cảm biến Piezometer đo áp lực lỗ rỗng – áp lực thấm trong môi trường khắc nghiệt Geokon 4500Ti

Cảm biến Piezometer đo áp lực lỗ rỗng – áp lực thấm đầu ra xung vuông 5 VDC Geokon 4500AR

Ống lọc Casagrande dùng cho Piezometer đo áp lực lỗ rỗng – áp lực thấm Geokon 4590

Thiết bị đo mực nước ngầm – mức nước thấm Solinst 101

Cảm biến đo áp suất dây rung Geokon 4500H – 4500HH

Thiết bị đo áp suất Vibrating Wire Barometer Geokon 4580-1

Cảm biến áp suất Pressure Transducers (Low Pressure) (VW) Geokon 4580-2/2V · 4580-3V

Cảm biến đo áp lực nhiệt độ cao tín hiệu dây rung Geokon 4500HHT

Thiết bị đo mực nước tự nghi Geokon 4573

Thiết bị đo lưu lượng thấm thân đập dạng kênh hở Geokon 4675LV