Icon Collap
Đóng menu
HomeThiết bị đọc dữ liệu cầm tay (Readouts)

Thiết bị đọc dữ liệu cầm tay (Readouts)

Thiết bị đọc xách tay cảm biến dây dung Geokon GK-404

Thiết bị đọc xách tay cảm biến dây dung Geokon 404

Thiết bị đọc xách tay rây dung có lưu trữ cho thiết bị quan trắc Geokon GK-405

Thiết bị cầm tay Field PC Geokon FPC-2

Thiết bị đọc dây rung cầm tay Campbell Scientific VWANALYZER

Bộ đọc Load Cell xách tay Geokon GK-502

Thiết bị đọc điện trở tuyến tính xách tay Geokon RB-100

Thiết bị đọc xách tay thiết bị đo nghiêng MEMS Geokon RB-500

Bộ dồn kênh bán tự động cho thiết bị quan trắc Geokon 4999

Thiết bị chống sét cho thiết bị quan trắc Geokon 4999-12L/E