Icon Collap
Đóng menu
HomeCảm biến đo ứng suất (Stressmeters)

Cảm biến đo ứng suất (Stressmeters)

Thiết bị đo ứng suất hố khoan Geokon 3200

Cảm biến đo ứng suất hố khoan Geokon 4300

Cảm biến đo ứng suất hố khoan 3 trục Biaxial Geokon 4350

Cảm biến đo ứng suất hố khoan Geokon 4360

Cảm biến đo ứng suất bê tông trong hố khoan Geokon 4370

Cảm biến đo ứng suất hố khoan Geokon 5000